Polski


  How we can help

  Homeowners in foreclosure who have received a summons from the Circuit Court of Cook County can call the toll-free help line at 877.895.2444 (or 312.836.5222 TDD).

  Resources
  Learn about current resources that may be able to provide help.

  Fact Sheet
  View the fact sheet (PDF) for details about the program.

  Partners
  View the list of partners combining their expertise to assist with the mediation program.

  Polski

  Szanowni właściciele domów,

  W imieniu sędziów Sądu Obwodowego Hrabstwa Cook witam na oficjalnej stronie internetowej Programu Mediacyjnego Hrabstwa Cook ds. Przejęć Hipotecznych.

  Celem programu mediacyjnego jest udostępnienie istotnych usług właścicielom domów z hrabstwa Cook, którzy borykają się z kryzysem, możliwie jak najszybciej po rozpoczęciu procesu przejęcia. W ramach programu właściciele domów, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się w sądzie, uzyskają bezpłatny dostęp do porad w sprawach mieszkaniowych oraz pomocy prawnej.

  Dzięki wsparciu i informacjom otrzymanym za pośrednictwem programu mediacyjnego, właściciele domów zagrożonych przejęciem będą mogli zapoznać się z możliwościami pozostania w swoich domach bądź wynegocjowania możliwie godnych warunków ich opuszczenia.

  Aby ustalić termin darmowego spotkania z doradcą ds. mieszkaniowych – co jest pierwszym krokiem w procesie mediacyjnym – właściciele domów, którzy otrzymali wezwanie sądowe mogą zadzwonić pod nasz bezpłatny numer 877.895.2444 (lub 312.836.5222 TDD).

  Właściciele domów, którzy mają obawy dotyczące swojego kredytu hipotecznego, ale nie otrzymali wezwania sądowego ani nie są w trakcie procesu przejęcia, mogą znaleźć listę dostępnych zasobów, klikając tutaj.

  Więcej informacji oraz szczegółowy opis programu można znaleźć na stronie Informacje. Więcej informacji o organizacjach zaangażowanych w tę inicjatywę można znaleźć na stronie Partnerzy.

  Z poważaniem,

  Timothy C. Evans
  Naczelny Sędzia
  Sądu Obwodowego Hrabstwa Cook

  Informacje

  W związku z recesją gospodarczą i związanym z nią kryzysem hipotecznym, Rada Hrabstwa Cook zatwierdziła utworzenie Programu Mediacyjnego Hrabstwa Cook ds. Przejęć Hipotecznych w celu pomocy rodzinom z hrabstwa Cook, których domy podlegają przejęciu.

  Program Mediacyjny Hrabstwa Cook ds. Przejęć Hipotecznych to bezprecedensowe partnerstwo Sądu Obwodowego Hrabstwa Cook oraz kilku organizacji stanowych i lokalnych, pragnących pomóc właścicielom domów, których hipoteki mają zostać przejętehttp://cookcountyforeclosurehelp.org/wp-content/uploads/2010/04/ist2_116974-blue-sky-and-real-estate.jpg. Program mediacyjny ma pomóc właścicielom domów podlegających przejęciu w zapoznaniu się z możliwościami pozostania w swoich domach lub wynegocjowania godnych warunków ich opuszczenia.

  Sąd Obwodowy i organizacje partnerskie współpracują z grupami pomocy prawnej oraz doradcami ds. mieszkaniowych, oferując darmową pomoc właścicielom domów, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się w sądzie.

  Po spotkaniu z doradcą ds. mieszkaniowych, właściciele domów mogą spotkać się z pracującym na miejscu prawnikiem w celu omówienia zaleceń doradcy i przygotowania się do rozprawy sądowej, podczas której zapadnie decyzja o ewentualnej możliwości mediacji z wierzycielem w sprawie przejęcia.

  Sposób uczestnictwa

  Właściciele domów, którzy otrzymali wezwanie mogą zadzwonić pod bezpłatny numer 877.895.2444 (lub 312.836.5222 TDD), aby umówić się na bezpłatne spotkanie z doradcą ds. mieszkaniowych. Aby umożliwić maksymalną wydajność i udzielić pomocy jak największej liczbie właścicieli domów, doradcy ds. mieszkaniowych pracują w dwóch miejscach: pod adresem 69 W. Washington oraz w Pokoju 1303 Richard J. Daley Center. Spotkanie jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – właściciele domów muszą najpierw zadzwonić pod podany bezpłatny numer i umówić się na spotkanie.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji z osobą, która proponuje pomoc, ale nie jest związana z Programem Mediacyjnym Hrabstwa Cook ds. Przejęć Hipotecznych, prosimy o skonsultowanie się z prawnikiem, urzędnikiem państwowym lub doradcą ds. mieszkaniowych certyfikowanym przez HUD.

  Dostępność

  Aby wziąć udział w programie, właściciele domów muszą mieszkać w budynku podlegającym przejęciu. Budynek ten może być domem jednorodzinnym, mieszkaniem należącym do wspólnoty mieszkaniowej (kondominium) lub blokiem mieszkalnym z maksymalnie czterema mieszkaniami.

  Właściciele domów, którzy mają obawy dotyczące swojego kredytu hipotecznego, ale nie otrzymali wezwania sądowego ani nie są w trakcie procesu przejęcia, mogą znaleźć listę dostępnych zasobów, klikając tutaj.

  News & Events

  Check back for dates and times of informational events in your community

  Resources

  For a list of current resources that may be able to provide help, click here.

  DISCLAIMER: The Circuit Court of Cook County, Office of the Chief Judge provides this web site only as a source of public information on the Cook County Mortgage Foreclosure Mediation Program. All efforts are made to ensure that information and links are accurate and current. However, users should not cite this information as an official or authoritative source and are advised to independently verify all information. Information contained on this web site should in no way be construed as legal advice.
  ©2010 Office of the Chief Judge, Circuit Court of Cook County

  Quick Facts

  In order to participate in the program, homeowners must be Cook County residents living in the building in foreclosure, which may be a single-family home, condominium unit or apartment building with four or fewer units. If you think you may qualify, call toll-free at 877.895.2444 (or 312.836.5222 TDD) for more information.